Regały gęstego składowania

Regały gęstego składowania umożliwiają optymalizować objętość magazynu i składować w głąb, na wysokości i na kilku poziomach.

System akumulacyjny umożliwia składowania bardzo dużych ilości palet z ograniczoną liczbą referencji.
Regały mogą być wyposażone w tryskacze.

Ten system przechowywania zapewnia oszczędność miejsca dzięki wyeliminowaniu korytarzy roboczych.

  • Na miarę Na miarę
  • Made in Poland Made in Poland

Stockage-par-accumulation

Regały gęstego składowania : SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2 możliwości użytkowania: Drive in lub Drive through.

Dostarczając towar z tej samej strony otrzymujemy system LIFO (Last in - First Out lub last in - first out).
Dostęp do produktu po przeciwnych stronach instalacji zapewnia system FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło lub pierwsze weszło - pierwsze wyszło).