Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Provost POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby spółki : Warszawa, Al. Niepodległości 106.
Adres handlowy i zakładu produkcyjnego : 27-200 Starachowice, ul. Rogowskiego 11


Wszelkie zapytania pisemne oraz wszelką korespondencję pisemną prosimy kierować pod adres : Starachowice, ul. 1-ego Maja 10.


Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072403.

 

Numer Identyfikacji Podatkowej : NIP 525 22 27 289


Wysokość kapitału zakładowego : 1.300.000,00 złotych

adres e-mail : kontakt@provost.pl

 


Ochrona danych osobowych:
„Stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 . Nr 101 poz. 926 ze zm.) informujemy, że: dane osobowe przez Państwo przekazane zostaną włączone do zbioru danych o klientach Provost POLSKA Sp. z o.o. w związku z koniecznością realizacji usługi. Dane objęte będą ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Informujemy również, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawianie oraz prawo wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych”.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”