Zadaszenie do regałów

Łatwy montaż zadaszenia umożliwia przystosowanie regałów magazynowych do składowania elementów na zewnątrz pomieszczenia. Odpowiednie kalkulacje i wyliczenia naszych inżynierów gwarantują bezpieczną konstrukcję bez względu na warunki atmosferyczne.

PL_4123

Zadaszenie do regałów : SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modułowy system umożliwia łatwy montaż, demontaź i transport regału.