Jak zoptymalizować magazynowanie?

Provost, producent regałów i rozwiązań magazynowych, oferuje rozwiązania do zarządzania zapasami, aby efektywnie zorganizować przechowywanie artykułów, surowców, produktów gotowych w magazynach logistycznych.

Metody i rozwiązania optymalizujące twoje magazynowanie i przepływy logistyczne

 

 Metoda ABC

Metoda przechowywania ABC (Activity Based Costing) to technika, która pozwala podzielić różne działania firmy na sektory w celu analizy kosztów i oceny rentowności każdego produktu. Na podstawie tego badania towary można przechowywać zgodnie z ich obrotem: im wyższa stawka, tym towary są bliżej operatorów i łatwiejsze w obsłudze.

ZASADA METODY ABC:

A : 80% rotacji i 20% produktów
B : 15% rotacji i 30% produktów
C : 5% rotacji i 50% produktów

> Położenie w regałach
 
W przypadku obsługi ręcznej i magazynowania z kompletacją towary muszą być przechowywane :

A : na wysokości pracownika
B : na  dolnych półkach
C : na  wyższych półkach
Położenie w regałach
 
> Położenie  w magazynie
 
W magazynie towar należy składować :

A : początek magazynu, blisko wejścia i wyjścia towarów
B : w środku magazynu, blisko wejścia i wyjścia towarów
C : w głębi magazynu i alejek
Położenie  w magazynie
 

 Optymalizacja zapasów

Celem tej metody jest jak najlepiej zorganizować dostępnej przestrzeni magazynowej, ze zachowaniem pewnej odległości obsługowej dla operatora lub wózka widłowego. Ma to bezpośredni wpływ na wybór materiału do przechowywania.

Luz w przestrzeni jaką należy zachować będzie się różnić w zależności od rodzaju przechowywanych produktów

  • Magazynowanie archiwów: prawie zerowy luz w celu optymalizacji magazynowania.
  • Przechowywanie lekkich ładunków z obsługą ręczną: do chwycenia towaru wystarczy kilka centymetrów luzu bocznego (L) i górnego (H).
  • Składowanie ciężkich ładunków, palety z wózkiem : zalecany prześwit boczny 75 mm (L) i duży prześwit 100 mm (H).
Optymalizacja zapasów
Zapytaj o Wycene
 

 Optymalizacja przepływów LIFO – FIFO

Te dwie metody magazynowania polegają na organizacji przepływu gotowych produktów lub części zamiennych, ale także na wycenie zapasów.

  • LIFO (Last In - First Out): ostatnie produkty wprowadzone do magazynu są pierwszymi, które opuszczą magazyn, zarówno fizycznie, jak i księgowo. Ponieważ najnowsze dostawy (w zależności od systemu magazynowania) są często szybciej dostępne, operator może szybciej pobierać bezpośrednio w najnowszych dostaw. Jeśli produkty przetwarzane nie mają problemów z datą ważności, ten model zarządzania zapasami może być spójny.
  • FIFO (First In – First Out) : pierwsze produkty, które wchodzą do magazynu, opuszczają jako pierwsze, zarówno fizycznie, jak i księgowo. Operacja ta umożliwia rozwiązywanie problemów degradacji w czasie. Dotyczy to na przykład; produkty łatwo psujące się lub produkty przestarzałe.

LIFO (Last In - First Out)

LIFO


FIFO (First in - First Out)

FIFO

 

Metody i rozwiązania optymalizujące przechowanie na wysokości 

 

Magazyn na antresoli

Magazyn na antresoli

Duża elastyczność wykonania i użytkowania platformy magazynowej pozwala na optymalizację wysokości magazynu poprzez podwojenie lub potrojenie powierzchni magazynowej.

W połączeniu ze stałymi elementami składowania lub przenośnikami platformy przemysłowe są narzędziami do znacznego zwiększenia gęstości zapasów.

Ten modułowy system łatwo dostosowuje się do zmian w działalności: rozbudowa, modyfikacja stanów magazynowych ...

Dostosowuje się również do zmian w biznesie, na przykład poprzez przekształcenie powierzchni magazynowej w biura.


 

Masz projekt?

 
Provost to producent regałów i rozwiązań magazynowych. Wspieramy Cię we wszystkich obszarach Twojej działalności (handel, logistyka, motoryzacja, archiwizacja itp.). Oferujemy pełną gamę produktów warsztatowych oraz rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.
 
Zapytaj o Wycene